اساسنامه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

 بسمه تعالی

فصل اول ـ کلیات و اهداف

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان کرمان است که در این اساسنامه به اختصار «انجمن» نامیده می شود.

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن، خیریه و عام المنفه، غیرسیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862/ ت 32281 هـ مورخ 8/5/1384 و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعالیت انجمن در سطح استان کرمان است.

ماده 4

اقامتگاه : مرکز اصلی انجمن در استان کرمان شهرستان کرمان به نشانی : کرمان ،  خیابان سعدی ، ساختمان پارک کلینیک واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از تصویب مجمع عمومی و کسب مجوز از مراجع ذی ربط برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور شعب نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده 5

تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 6

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تـأسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده 7

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 90000000 ریال(نود میلیون ریال) می باشد که توسط هیأت مؤسس و نیکوکاران تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده 8

هیأت مؤسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل انجمن قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده 9

اهداف انجمن عبارتند از:

الف: کلیات:

حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کودکان، زنان و مردان مبتلا به سرطان و اعضاء خانواده آنان. انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی جهت ارتقاء فرهنگ پیشگیری و درمان به موقع. تهیه بانک اطلاعات بیماران مبتلا به سرطان در استان کرمان.

 ب : روش اجرا

 1. حمایت های اقتصادی از طریق کمک در تأمین هزینه های مرتبط با بیماری، اسکان همراهان بیمار و تأمین هزینه ایاب و ذهاب آنان. فراهم کردن امکانات پزشکی و نگهداری مناسب برای آن دسته از بیمارانی که از ادامه درمان آنان قطع امید شده است.
 2. حمایتهای اجتماعی ـ فرهنگی از طریق ارائه خدمات مشاوره ای قبل و بعد از فرایند درمان به بیماران و اعضاء خانواده آنان. برقراری خدمات مناسب برای کودکان بیمار که در طول درمان و بعد از آن حق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت آنان به مخاطره نیفتد. ارائه خدمات آموزشی، ورزشی، هنری، مذهبی به بیماران به طوری که بتوانند در نقش مروجان سلامت اجتماع پیرامون خود فعال شوند.
 3. انجام پژوهش در زمینه های مرتبط با اهداف انجمن و پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با اهداف انجمن و اطلاع رسانی یافته ها با روش های مناسب.
 4. تولید و توزیع بروشور، جزوه، خبرنامه و کتاب با اهداف انجمن
 5. برگزاری جلسات سخنرانی، کارگاه های آموزشی، نمایشگاه، جشنواره، همایش، مسابقات علمی، هنری و ورزشی و اردو مرتبط با اهداف انجمن
 6. انجام فعالیت های غیرانتفاعی به منظور پیشبرد اهداف انجمن مانند تولید و توزیع بروشور، جزوه، خبرنامه، کتاب، نشریات دوره ای، مطبوعات و برگزاری جلسات سخنرانی، کارگاه های آموزشی، نمایشگاه، جشنواره ، همایش، مسابقات علمی، هنری و ورزشی واردو مرتبط با اهداف انجمن با تصویب هیئت مدیره و در چارچوب اساسنامه مجاز خواهد بود.
 7. ایجاد بانک اطلاعات بیماران مبتلا به سرطان در استان کرمان
 8. انجام فعالیت های مربوط: تهیه زمین و ساخت و ساز در راستای اهداف انجمن
 9. ایجاد سایت انجمن

ماده 10

انواع عضویت:

1. عضوعادی : افرادی هستند که دو شرط ذیل را دارند

الف) پرداخت حق عضویت یا اعطای کمکهای مادی و معنوی به انجمن

ب) اعتقاد به قوانین و نظام کشور

2.  عضو ویژه : افرادی هستندکه مجمع عمومی انجمن را تشکیل میدهند و شرایط ذیل را داراهستند:

الف) داشتن شرایط اعضای عادی

ب) حداقل سن 25سال

ج) سابقه حداقل سه سال حضور وفعالیت موثر و مستمر درراستای اهداف و برنامه های انجمن

تبصره1: این افرادبرای عضویت ویژه ،ابتدا باید توسط یکی از اعضای هیات مدیره یا مسؤلین واحدها و کارگروهها به هیات مدیره وقت معرفی و هیات مدیره پس از تایید صلاحیت وانطباق شرایط ، به منظور تایید نهایی، آنها را به مجمع عمومی معرفی نماید.

تبصره2: درصورت بروز تخلف توسط اعضای ویژه یاسلب هر کدام از شرایط عضویت یا وقوع هرگونه عملی مغایر و مخالف بااهداف و شان انجمن ،مراتب پس از بررسی و تحقیق هیات مدیره برای تصمیم گیری نهایی به مجمع عمومی واگذار خواهد شد.

تبصره3: هیئت مدیره می­تواند در پایان هرسال 3 نفر از اعضایی را که بیشترین کمک را به انجمن داشته اند برای عضویت ویژه به مجمع عمومی معرفی نماید.

 

فصل دوم: ساختار

ماده 11

ارکان انجمن عبارتند از 1- مجمع عمومی 2- هیأت مدیره 3- بازرس

ماده 12

الف: وظایف مجمع عمومی مؤسس:

 1. انجام اقدامات اولیه برای تأسیس
 2. تصویب طرح اساسنامه
 3. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی برگزاری اولین مجمع عمومی
 4. انتخاب اولین مدیران و بازرسان و افراد داری حق امضاء اسناد مالی انجم

تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف اعضاء رسمیت می یابد و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ می شود.

ماده 13

ب: مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای انجمن می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 14

مجمع عمومی عادی سالی دو بار اردیبهشت و بهمن ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول و با حضور هر عده از اعضاء در بار دوم تشکیل می گردد.

تبصره 1: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود.

در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصل حداقل 10 روز تشکیل و با هر تعداد اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2: مجمع عمومی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان)یا به درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید تشکیل گردد.

تبصره 3 : دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و یا دعوت (کتبی / تلفنی) صورت می پذیرد.

تبصره 4 : روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های انجمن روزنامه محلی کرمان امروز و روزنامه سراسری همشری می باشد.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی:

 1. انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان
 3. تعیین خط مشی کلی انجمن
 4. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره
 5. تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه ها
 7. عزل اعضاء هیأت مدیره و بازرسان

ماده 16

ج: مجمع عمومی فوق العاده: مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

 1.  با درخواست اکثریت اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان
 2. با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره 1: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره 2: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند رسمیت می یابد.

تبصره 3: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17

وظایف مجمع فوق العاده

 1. تصویب تغییرات اساسنامه انجمن
 2. بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن
 3. تغییر در میزان سرمایه انجمن
 4. انحلال انجمن قبل از موعد
 5. هر گونه تغییر در ماهیت انجمن

ماده 18

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره1: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره2: رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر این که موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

ماده 19

هیأت مدیره:

انجمن دارای هیأت مدیره مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود. این افراد باید از میان اعضاء اصلی پروژه های فعال و اعضای ویژه در انجمن نامزد شوند.

تبصره1: جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضریت معتبر خواهد بود.

تبصره 2: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در  حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره3: دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20

در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرسان به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقی مانده اعضاء برگزار می گردد.

ماده 21

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه دو بار تشکیل خواهد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده 22

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه انجمن و یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره1: هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت مذکور عزل کند.

تبصره2: هیأت مدیره در صورت نیاز می تواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده 23

هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار موظف است دستور کار مجمع عمومی و زمان برگزاری آن را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 10 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام خواهند نمود.

ماده 24

هیأت مدیره نماینده قانونی «انجمن» بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات و اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر  اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذارگردیده، به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام «انجمن» انجام دهد.

تبصره 1: هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ سیصد میلیون ریال بدون تصویب مجمع عمومی ، رأساً اقدام نماید.

تبصره2: اعضاء هیأت مدیره انجمن در زمان عضویت حق انجام هیچ گونه معامله تجاری با انجمن را ندارند.

ماده 25:

بازرسان

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.

 ماده 26

اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند:

 1. کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت.
 2. اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن
 3. اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
 4. همسر اشخاص مذکور در بند 2

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 27

وظایف بازرس (بازرسان) به شرح زیر است:

 1.  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
 2. مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
 3. گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه به مجمع عمومی
 4. بازرس باید درباره صحت صورت دارئی و عملکرد هیأت مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند کتباً اظهار نظر نماید.
 5. سایر وظایفی که اساسنامه انجمن و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره1: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 28

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 29

در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت یکی از بازرسان اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 30

هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع انتخاب نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.

تبصره1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف «انجمن» دارا می باشد.

ماده 31

هیأت مدیره باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.

تبصره 1: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین در مجمع عمومی

ماده 32

مدیر عامل مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده «انجمن» محسوب شده و از طرف «انجمن» حق امضاء دارد.

تبصره1: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

تبصره2: اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره3: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر «انجمن» معتبر خواهد بود.

ماده 33

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:

 1.  نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها  و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
 2. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره
 3. نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر مؤسسه
 4. اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب (هیأت مدیره) به وی تفویض شده باشد.
 5. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت های انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.
 6. تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی.
 7. تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره.
 8. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی.
 9. پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجهه برای تصویب به هیأت مدیره.
 10. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قانون و آیین نامه های مصوب و این اساسنامه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

ماده 34

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.

در صورتی که مدیر عامل از عضاء هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 35

مدت مأموریت مدیر عامل از مدت مأموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است. به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضاء مأموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را نیز انجام دهد.

 

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 36

بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می شود:

 1. حق عضویت اعضاء
 2. جمع آوری هدایا و اعانات
 3. قبول وصیت ، وقف و حبس مال
 4. سایر فعالیت های قانونی و مجاز مرتبط با اهداف انجمن

ماده 37

درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.

تبصره1: انجمن مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزدیکی از بانک های رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره2: سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره در پایان اسفندماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره3: مکاتبات رسمی انجمن با امضاء مدیر عامل صورت می پذیرد.

تبصره4: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 38

 شورای سیاست گذاری انجمن

از بین اعضای ویژه ، باسابقه و علاقه مند پیشنهاد میگردد. این اعضا با اشراف کامل بر اهداف والای اولیه و سیاستهای کلی انجمن ، همچنین با آگاهی از شرایط بهداشتی جامعه و مسایل مربوط به بیماری سرطان و امکانات و تواناییهای انجمن ، مسؤلیت ارزیابی عملکرد انجمن وارایه راهکارهای موثر و روزآمد و توسعه ای به مجمع عمومی و هیات مدیره را برای بهبود عملکرد برعهده دارند . اعضای این گروه  برای شروع به کارتوسط مجمع عمومی انتخاب میگردندو پس از تشکیل، اضافه شدن افراد جدید به منظورتقویت شورا ویا خروج افراد به دلیل ناکارآمدی  یا عدم مشارکت ، طی نظرسنجی درونی شورا صورت میگیرد.

ماده 39

وظایف ، عملکرد و اختیارات شورای سیاست گذاری:

 1. اولین اسامی اعضاء، همان اعضای هیئت موسس، بوده و در اولین جلسه افراد دیگر اضافه یا کم می گردند.
 2. دراولین اقدام ،تدوین آیین نامه اجرایی شورا برای  تصویب در جلسه مجمع عمومی بعدی.
 3. ایفای نقش مشورتی برای شناسایی نقاط قوت وضعف وهمچنین فرصتها و تهدیدهای انجمن.
 4. همکاری نزدیک با هیات مدیره و استفاده از کلیه ظرفیتهای خود برای کمک به حل مشکلات انجمن.
 5. تشکیل جلسات منظم (حداقل ماهی یکبار) باتعیین قبلی موضوعات و ارایه منظم گزارش جلسات به مجمع عمومی
 6. اختیار تقاضای تشکیل جلسه هیات مدیره ومجمع عمومی فوق العاده در موارد لازم. گزارش طرح و ورود به موضوعات اینگونه جلسات و بررسی مقدماتی آن توسط هیات مدیره، قبلا باید توسط شورا به مجمع  عمومی ارایه شده باشد.

ماده 40

انجمن مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

 ماده 41

 انجمن مکلف است محل مؤسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

 ماده 42

 انجمن دارای مهر و یا آرام مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرام تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

 تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤولیت قانونی دارد.

 ماده 43

انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارائی مسلم (اعم از منقول و غیرمنقول) دارائی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده، هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره1: تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862/ ت 31281 هـ مورخ 8/5/84 و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره2: هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نماید.

تبصره3: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه انجمن را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید.

تبصره4: دارایی انجمن پس انحلال به کانون پرورش نو نهالان صنعتی کرمان منتقل می شود.

ماده 44

انتشار هر گونه مطبوعه ای توسط انجمن پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قوانین مطبوعات انجام خواهد شد.

 ماده 45

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862/ ت 31281 هـ مورخ 8/5/84 و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 46

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 46 ماده و 37 تبصره در نشست مورخ 89/03/16 هیئت موسس به تصویب رسید  و بندهایی از آن در مجمع عمومی فوق­العاده انجمن در تاریخ 92/02/20 اصلاح و مصوب شد.

کرمان، ضلع شرقی بلوار 22 بهمن ، جنب کلانتری 15 ساختمان مرکزی انجمن یاس کرمان   

   تلفن/دورنگار: 6 - 33342791-034          info[at]yaas.org.ir

  سفارش تابلو نقره 09198956651

 

ارتباط با ما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس پست الکترونیکی معتبر وارد نمایید.
لطفا موضوع پیام را وارد نمایید.
لطفا متن پیام را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

طراحی وب سایت، توسعه و پشتیبانی: شرکت ریتون نت ایرانیان