گزارش عملکرد واحد رسیدگی به امور بیماران شهریور 96

1-   کمک ها ی نقدی از امور مالی انجمن یاس کرمان 416,100,000 ریال (میلیون چهل ویک میلیون ششصد وده هزارتومان) جهت 248بیمار

2-   بیماران معرفی شده به مسافرخانه بهار :استفاده از 295 عدد تخت به مبلغ 53,100,000 ریال  ( معادل پنج میلیون وسیصد وده هزارتومان )

3- کمک ها ی غیر نقدی اهدا شده توسط خیرین شامل:

 

کرمان، ضلع شرقی بلوار 22 بهمن ، جنب کلانتری 15 ساختمان مرکزی انجمن یاس کرمان   

   تلفن/دورنگار: 6 - 33342791-034          info[at]yaas.org.ir

  سفارش تابلو نقره 09198956651

 

ارتباط با ما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس پست الکترونیکی معتبر وارد نمایید.
لطفا موضوع پیام را وارد نمایید.
لطفا متن پیام را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

طراحی وب سایت، توسعه و پشتیبانی: شرکت ریتون نت ایرانیان