گزارش عملکرد واحد رسیدگی به امور بیماران آذرماه 1396

گزارش عملکرد واحد رسیدگی به امور بیماران آذرماه 1396

1- کمک ها ی نقدی از امور مالی انجمن یاس کرمان 438،250،000 ریال (چهل وسه میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزارتومان) جهت 258 بیمار

2- بیماران معرفی شده به مسافرخانه بهار :استفاده از374 عدد تخت به مبلغ 67،320،000 ریال  ( معادل شش میلیون وهفتصدوسی و دوهزارتومان )

3- کمک ها ی غیر نقدی اهدا شده توسط خیرین شامل:

کرمان، ضلع شرقی بلوار 22 بهمن ، جنب کلانتری 15 ساختمان مرکزی انجمن یاس کرمان   

   تلفن/دورنگار: 6 - 33342791-034          info[at]yaas.org.ir

  سفارش تابلو نقره 09198956651

 

ارتباط با ما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس پست الکترونیکی معتبر وارد نمایید.
لطفا موضوع پیام را وارد نمایید.
لطفا متن پیام را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

طراحی وب سایت، توسعه و پشتیبانی: شرکت ریتون نت ایرانیان