جلسه مجمع عمومي ياس تشكيل شد

در پايان كار خدمات دو ساله هيات مديره انجمن خيريه ياس جلسه مجمع عمومی جهت برگزاري انتخابات جهت تعيين هيات مديره جديد، روز جمعه جلسه مجمع عمومي عادي در محل تالار پيوند (باغ بهرامي) تشكيل گرديد.
در اين جلسه بعد از استماع گزارش مديرعامل جناب آقاي دكتر برومند از فعاليتهاي انجام شده در يكسال اخير و همچنين سال گذشته و ارائه گزارشات مالي و اداري، در ادامه سركارخانم قطب زاده بازرس گزارش مالي انجمن را ارائه كردند.

و بعد از سخنان جناب آقاي دكتر حقدوست رئيس محترم هيات مديره راي گيري در حضور نماينده محترم استانداري و تعداد سي و هشت نفر عضو ويژه انجام گرديد نتيجه راي گيري اين دوره از انتخابات هيات مديره به شرح زير مي باشد؛

جناب آقاي دكتر حقدوست

جناب آقاي محمدرضا بهرامي

سركارخانم مينا مجدزاده

سركارخانم دكتر ميرزاصادقي

جناب آقاي دكتر كامبيز بهاالديني

جناب آقاي مهندس شجاعي

سركارخانم دكتر بهجت كلانتري

و دو نفر علي البدل

سركارخانم دكتر رستگار

جناب آقاي دكتر عبدي

اخبار یاس

برگزاری جلسات متعدد جهت بررسی و پیشرفت فعالیتهای یاس

در جلسه کارگروه تبلیغات یاس در تاریخ 96/07/06 پس از تبادل نظر و مباحث تخصصی  در جهت پیشرفت و علمی شدن تبلیغات انجمن یاس ، مقرر شد کارگروه منتخبان خود را جهت اجرای امور انتخاب و طبق برنامه ریزی و طرح علمی امور تبلیغاتی صورت پذیرد.

در این راستا با رای جمع جناب آقای هاشمی نژاد وجناب آقای دکتر یزادنپناه از متخصصان و مدرسین رشته هنر و طراحی به ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس کارگروه و جناب آقای منشی زاده دبیر انجمن صنفی کانون های تبلیغاتی استان کرمان به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.به یاری حضرت دوست بزودی در این کارگروه تخصصی نیکوکار اقدامات موثری صورت خواهد پذیرفت.

 

در جلسه کارگروه فاوا یاس 96/07/11 پس از تبادل نظر و مباحث تخصصی در جهت پیشرفت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات  انجمن یاس ، مقرر شد کارگروه منتخبان خود را جهت اجرای امور انتخاب و طبق برنامه ریزی و طرح علمی امور فاوا صورت پذیرد.در این راستا با رای جمع جناب آقای مهندس الهامی مدیر کل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به عنوان رییس کارگروه و جناب آقای مهندس سعیدی فر رییس کمیسیون نرم افزار استان به عنوان نائب رییس و جناب آقای مهندس ضیاالدینی مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به عنوان دبیر انتخاب و قبول زحمت کردند.

جناب آقای مهندس اباذری مدیر شرکت زیرساخت در کرمان نیز قبول زحمت و همراهی فرمودند.سایر عزیزان همراه کارگروه از متخصصین و مبتکرین حوزه فاوا در کارگروه مشغول به فعالیت شدند.به یاری حضرت دوست بزودی در این کارگروه تخصصی نیکوکار اقدامات موثری صورت خواهد پذیرفت.

 

در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر یاس در تاریخ 96/07/19 پس از تبادل نظر و مباحث تخصصی  در جهت پیشرفت امور هنری و فرهنگی انجمن یاس ، مقرر شد کارگروه منتخبان خود را جهت اجرای امور انتخاب و طبق برنامه ریزی و طرح علمی امور صورت پذیرد.در این راستا با رای جمعجناب آقای مهدی حشمتیجناب آقای محی آبادیجناب آقای اخلاقی جناب آقای بدخشانبه عنوان مسئولین کارگروه قبول زحمت کردند.

مقرر شد در اولین جلسه کارگروه رسته های کارگروه مشخص شده و طبق برنامه و تقویم مشخص امور هنری ، برگزاری مراسم ملی و مذهبی ، کنسرت ها ، جشن ها و سایر مراسم های مورد نیاز برگزار گردد.

در این جلسه نظرات همه بزرگان و هنرمندان بیان گردید و همه عزیزان اتفاق نظر نمودند در جهت پیشگیری و درمان طرح و برنامه علمی و هدفمندی انجام بپذیرد.همه هنرمندان در رسته های مختلف منجملهعکاسی و فیلم برداری موسیقیتاترمجری گرینقاشیخطاطی و ... سخنان خود را بیان نمودند و مقرر شد کلیه امور هنری و فرهنگی از طریق این کارگروه برنامه ریزی و اجرا گردد.

به یاری حضرت دوست بزودی در این کارگروه تخصصی نیکوکار اقدامات موثری صورت خواهد پذیرفت

اخبار یاس (2)

برگزاری جلسات متعدد جهت بررسی و پیشرفت فعالیتهای یاس

در جلسه کارگروه تبلیغات یاس در تاریخ 96/07/06 پس از تبادل نظر و مباحث تخصصی  در جهت پیشرفت و علمی شدن تبلیغات انجمن یاس ، مقرر شد کارگروه منتخبان خود را جهت اجرای امور انتخاب و طبق برنامه ریزی و طرح علمی امور تبلیغاتی صورت پذیرد.

در این راستا با رای جمع جناب آقای هاشمی نژاد وجناب آقای دکتر یزادنپناه از متخصصان و مدرسین رشته هنر و طراحی به ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس کارگروه و جناب آقای منشی زاده دبیر انجمن صنفی کانون های تبلیغاتی استان کرمان به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.به یاری حضرت دوست بزودی در این کارگروه تخصصی نیکوکار اقدامات موثری صورت خواهد پذیرفت.

 

در جلسه کارگروه فاوا یاس 96/07/11 پس از تبادل نظر و مباحث تخصصی در جهت پیشرفت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات  انجمن یاس ، مقرر شد کارگروه منتخبان خود را جهت اجرای امور انتخاب و طبق برنامه ریزی و طرح علمی امور فاوا صورت پذیرد.در این راستا با رای جمع جناب آقای مهندس الهامی مدیر کل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به عنوان رییس کارگروه و جناب آقای مهندس سعیدی فر رییس کمیسیون نرم افزار استان به عنوان نائب رییس و جناب آقای مهندس ضیاالدینی مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به عنوان دبیر انتخاب و قبول زحمت کردند.

جناب آقای مهندس اباذری مدیر شرکت زیرساخت در کرمان نیز قبول زحمت و همراهی فرمودند.سایر عزیزان همراه کارگروه از متخصصین و مبتکرین حوزه فاوا در کارگروه مشغول به فعالیت شدند.به یاری حضرت دوست بزودی در این کارگروه تخصصی نیکوکار اقدامات موثری صورت خواهد پذیرفت.

 

در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر یاس در تاریخ 96/07/19 پس از تبادل نظر و مباحث تخصصی  در جهت پیشرفت امور هنری و فرهنگی انجمن یاس ، مقرر شد کارگروه منتخبان خود را جهت اجرای امور انتخاب و طبق برنامه ریزی و طرح علمی امور صورت پذیرد.در این راستا با رای جمعجناب آقای مهدی حشمتیجناب آقای محی آبادیجناب آقای اخلاقی جناب آقای بدخشانبه عنوان مسئولین کارگروه قبول زحمت کردند.

مقرر شد در اولین جلسه کارگروه رسته های کارگروه مشخص شده و طبق برنامه و تقویم مشخص امور هنری ، برگزاری مراسم ملی و مذهبی ، کنسرت ها ، جشن ها و سایر مراسم های مورد نیاز برگزار گردد.

در این جلسه نظرات همه بزرگان و هنرمندان بیان گردید و همه عزیزان اتفاق نظر نمودند در جهت پیشگیری و درمان طرح و برنامه علمی و هدفمندی انجام بپذیرد.همه هنرمندان در رسته های مختلف منجملهعکاسی و فیلم برداری موسیقیتاترمجری گرینقاشیخطاطی و ... سخنان خود را بیان نمودند و مقرر شد کلیه امور هنری و فرهنگی از طریق این کارگروه برنامه ریزی و اجرا گردد.

به یاری حضرت دوست بزودی در این کارگروه تخصصی نیکوکار اقدامات موثری صورت خواهد پذیرفت

کرمان، ضلع شرقی بلوار 22 بهمن ، جنب کلانتری 15 ساختمان مرکزی انجمن یاس کرمان   

   تلفن/دورنگار: 6 - 33342791-034          info[at]yaas.org.ir

  سفارش تابلو نقره 09198956651

 

ارتباط با ما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس پست الکترونیکی معتبر وارد نمایید.
لطفا موضوع پیام را وارد نمایید.
لطفا متن پیام را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

طراحی وب سایت، توسعه و پشتیبانی: شرکت ریتون نت ایرانیان