شماره حساب های انجمن یاسشماره حساب های یاس

شما عزیزان جهت واریز کمک های خود میتوانید از شماره حساب های انجمن یاس در بانک های مختلف استفاده نمایید ، لیست شماره حساب های انجمن خیریه یاس را میتوانید در بخش زیر مشاهده کنید.

بانک ملت / امور رفاهی (سبد کالا ، اردوها و ...)

شماره کارت : 6104-3377-2572-1243

شماره حساب : 8051002484

بانک ملت / امور درمان و تهیه دارو

شماره کارت : 6104-3378-2339-9843

شماره حساب : 4532252345

بانک تجارت

شماره حساب :
1010

بانک رفاه

شماره حساب : 313000050

بانک سامان

شماره حساب : 77777000

بانک رسالت

شماره حساب : 30115716112

بانک ملت

شماره حساب : 4532252345

بانک پارسیان

شماره حساب : 81139373

بانک ملی

شماره حساب : 0102450245004

بانک صادرات

شماره حساب : 0201760176007

بانک رفاه

شماره کارت : 5894-6315-0629-2671

بانک پاسارگاد

شماره کارت : 5022-2919-0001-6666

بانک ملت

شماره کارت : 6104-3378-2339-9843