نحوه پذیرش در واحد درمان


نحوه پذیرش در واحد درمان

 

1 - دریافت فرم یاس از بیمار ، که ازطریق پزشک آنکولوگ به بیمار داده شده تنها وسیله معرفی و پذیرش بیمار می باشد و پذیرش بیمار ، بدون ارائه فرم مذکور ، امکان پذیر نیست .

2 – آگاه کردن بیمار با روند چگونگی عضویت از طریق لزوم ارائه مدارک

( اولین آزمایش پاتولوژی برای مشخص شدن سرطانی بودن بیمار ، کپی شناسنامه وکارت ملی ، کپی دفترچه بیمه ، یک قطعه عکس )

3 – باز کردن حساب بانک ملت الزاما بنام خود بیمار ، جهت واریزی هزینه های درمان شامل ( دارو ، هزینه های بیمارستای و اعمال جراحی ، پیوند ، پرتو درمانی ، ام آر آی ، آزمایشات ، سونوگرافی ، مامو گرافی ، سی تی اسکن ، پت اسکن و همچنین وسایل مورد نیاز درمانی از جمله کیسه کلوستومی ، دستگاه صوتی حنجره و گذاشتن پورت )

4 – پر کردن فرم مخصوص آشنائی با وضعیت بیمار از نظر درمانی و تعیین درصد استیصال برای چگونگی میزان کمک رسانی .

5 – کد گذاری ( تعیین شماره پرونده ) که نماینده شناسه بیمار در سیستم میباشد .

6 – پس از عضویت ، بیمار شامل کمک های نقدی و غیر نقدی و رفاهی از جمله استفاده از مهمانسرا میشود و برای دریافت دیگر امور رفاهی به واحد مربوطه معرفی میگردد.

 

 
فرم های پذیرش واحد درمان:

  • راهنمای پذیرش:

    شما عزیزان میتوانید قبل از مراجعه به انجمن خیریه یاس جهت تسهیل انجام امور فرم های زیر را دریافت و تکمیل نمایید سپس به واحد درمان مراجعه کنید.

  • مرحله اول:

    مراجعه به دکتر و دریافت معرفی نامه.

  • مرحله دوم:

    پذیرش در واحد درمان یاس.