آرشیو رویداد ها

دستگاه سی تی سیمولاتور مرکز رادیوتراپی انجمن خیریه یاس به کرمان رسید

دستگاه سی تی سیمولاتور مرکز رادیوتراپی انجمن خیریه یاس به کرمان رسید

 • 13 الی 17
 • رادیو تراپی یاس

دستگاه سی تی سیمولاتور مرکز رادیوتراپی انجمن خیریه یاس به کرمان رسید

نمایش رویداد
توزیع ۳ تن مرغ میان بیماران نیازمند مبتلا به سرطان تحت پوشش

توزیع ۳ تن مرغ میان بیماران نیازمند مبتلا به سرطان تحت پوشش

 • 8 الی 14
 • انجمن یاس کرمان

توزیع ۳ تن مرغ میان بیماران نیازمند مبتلا به سرطان تحت پوشش

نمایش رویداد
انجمن خیریه یاس کرمان و بیمارستان شهید بهشتی کرمان با هم همکاری می کنند

انجمن خیریه یاس کرمان و بیمارستان شهید بهشتی کرمان با هم همکاری می کنند

 • 11 الی 12
 • بیمارستان شهید بهشتی کرمان

انجمن خیریه یاس کرمان و بیمارستان شهید بهشتی کرمان با هم همکاری می کنند

نمایش رویداد
برپایی جشن شب یلدا در بیمارستان افضلی پور کرمان توسط انجمن خیریه یاس کرمان

برپایی جشن شب یلدا در بیمارستان افضلی پور کرمان توسط انجمن خیریه یاس کرمان

 • 9 الی 13
 • بیمارستان افضلی پور

برپایی جشن شب یلدا در بیمارستان افضلی پور کرمان توسط انجمن خیریه یاس کرمان

نمایش رویداد
بازدید اعضای انجمن یاس کرمان از بخش‌های آنکولوژی بیمارستان افضلی پور به مناسبت روز پرستار

بازدید اعضای انجمن یاس کرمان از بخش‌های آنکولوژی بیمارستان افضلی پور به مناسبت روز پرستار

 • 8 الی 9
 • بیمارستان افضلی پور

بازدید اعضای انجمن یاس کرمان از بخش‌های آنکولوژی بیمارستان افضلی پور به مناسبت روز پرستار

نمایش رویداد
اهدا دستگاه رگ یاب به بخش آنکولوژی اطفال بیمارستان افضلی پور کرمان

اهدا دستگاه رگ یاب به بخش آنکولوژی اطفال بیمارستان افضلی پور کرمان

 • 11 الی 12
 • بیمارستان افضلی پور

اهدا دستگاه رگ یاب به بخش آنکولوژی اطفال بیمارستان افضلی پور توسط انجمن خیریه یاس کرمان

نمایش رویداد
بازدید رئیس سندیکای تولید کنندگان مواداولیه دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی کشور

بازدید رئیس سندیکای تولید کنندگان مواداولیه دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی کشور

 • 9 الی 13
 • پروژه های انجمن خیریه یاس کرمان

رئیس محترم سندیکای تولید کنندگان مواداولیه دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی کشور از پروژه های انجمن خیریه یاس کرمان بازدید کرد

نمایش رویداد
مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) انجمن خیریه یاس برگزار شد

مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) انجمن خیریه یاس برگزار شد

 • 10 الی 13
 • باغ بهرامی

مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) انجمن خیریه یاس برگزار شد

نمایش رویداد
بازدید شهردار کرمان از پروژه های انجمن خیریه یاس کرمان

بازدید شهردار کرمان از پروژه های انجمن خیریه یاس کرمان

 • 11 الی 13
 • پروژه های انجمن خیریه یاس کرمان

بازدید شهردار کرمان از پروژه های انجمن خیریه یاس کرمان

نمایش رویداد
یاس کرمان تنها مرکز غیربیمارستانی دارنده دستگاه براکی تراپی در ایران

یاس کرمان تنها مرکز غیربیمارستانی دارنده دستگاه براکی تراپی در ایران

 • 9 الی 10
 • سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمان

انعقاد قرارداد خرید دستگاه براکی تراپی توسط انجمن خیریه یاس کرمان

نمایش رویداد