آرشیو رویداد ها

بازدید استاندار کرمان از پروژه های یاس

بازدید استاندار کرمان از پروژه های یاس

 • 18 الی 19:30
 • پروژه های انجمن خیریه یاس کرمان

بازدید میدانی استاندار از پروژه های انجمن خیریه "یاس کرمان"

نمایش رویداد
برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده

 • 9 الی 13
 • باغ بهرامی

مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده برگزار شد

نمایش رویداد
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پروژه های عمرانی انجمن خیریه یاس کرمان

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پروژه های عمرانی انجمن خیریه یاس کرمان

 • 9 الی 12
 • پروژه های انحمن خیریه یاس کرمان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پروژه های عمرانی انجمن خیریه یاس کرمان بازدید کرد.

نمایش رویداد
بازدید دکتر پورابراهیمی از روند تکمیل پروژه رادیو تراپی یاس

بازدید دکتر پورابراهیمی از روند تکمیل پروژه رادیو تراپی یاس

 • 11 الی 13
 • رادیو تراپی یاس

بازدید دکتر پورابراهیمی از روند تکمیل پروژه رادیو تراپی یاس

نمایش رویداد
بازدید فعالان رسانه ای حوزه فضای مجازی از رادیوتراپی یاس

بازدید فعالان رسانه ای حوزه فضای مجازی از رادیوتراپی یاس

 • 15 الی 17
 • رادیو تراپی یاس

بازدید فعالان رسانه ای حوزه فضای مجازی از پروژه بزرگ رادیوتراپی یاس کرمان

نمایش رویداد
بازدید آقای فوتبال ایران از رادیوتراپی یاس

بازدید آقای فوتبال ایران از رادیوتراپی یاس

 • 8 الی 13
 • رادیو تراپی یاس

بازدید شهریار فوتبال ایران از رادیوتراپی یاس

نمایش رویداد
بازدید آقای فوتبال ایران از رادیوتراپی یاس

بازدید آقای فوتبال ایران از رادیوتراپی یاس

 • 8 الی 13
 • رادیو تراپی یاس

بازدید شهریار فوتبال ایران از رادیوتراپی یاس

نمایش رویداد
بازدید اقای علیرضا قربانی از پروژه رادیوتراپی یاس

بازدید اقای علیرضا قربانی از پروژه رادیوتراپی یاس

 • 11 الی 13
 • رادیو تراپی یاس

بازدید آقای علیرضا قربانی از پروژه رادیوتراپی انجمن یاس کرمان

نمایش رویداد
آغاز توزیع بسته‌های کمک معیشتی بین خانواده‌های بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش انجمن خیریه یاس کرمان

آغاز توزیع بسته‌های کمک معیشتی بین خانواده‌های بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش انجمن خیریه یاس کرمان

 • 8 الی 13
 • انجمن یاس کرمان

آغاز توزیع بسته‌های کمک معیشتی بین خانواده‌های بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش انجمن خیریه یاس کرمان

نمایش رویداد
دیدار نوروزی با بی بی انجمن "یاس کرمان"

دیدار نوروزی با بی بی انجمن "یاس کرمان"

 • 13 الی 13:30
 • دیدار نوروزی با بی بی انجمن "یاس کرمان"

دیدار نوروزی با بی بی انجمن "یاس کرمان"

نمایش رویداد