طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

 • موجودی: 155,887,001 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 250,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
ساخت و تجهیز مرکز رادیوتراپی تخصصی یاس

ساخت و تجهیز مرکز رادیوتراپی تخصصی یاس

 • موجودی: 300,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 30,000,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
بازسازی و تجهیز مرکز شیمی درمانی انجمن یاس کرمان

بازسازی و تجهیز مرکز شیمی درمانی انجمن یاس کرمان

 • موجودی: 6,000,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 10,000,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
یلدای خود را یاسی رنگ کنیم...

یلدای خود را یاسی رنگ کنیم...

 • موجودی: 0 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
تامین 1000 سبد مهربانی

تامین 1000 سبد مهربانی

 • موجودی: 627,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
طرح سفره های مهربانی

طرح سفره های مهربانی

 • موجودی: 210,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

 • موجودی: 42,810,500 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

 • موجودی: 15,204,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 300,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

 • موجودی: 8,270,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح