طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

  • موجودی: 101,330,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 150,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
تهیه 500 بسته تحصیلی برای دانش آموزان

تهیه 500 بسته تحصیلی برای دانش آموزان

  • موجودی: 24,477,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 125,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

  • موجودی: 19,490,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

  • موجودی: 8,270,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح