طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

 • موجودی: 164,109,003 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 250,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
ساخت و تجهیز مرکز رادیوتراپی تخصصی یاس

ساخت و تجهیز مرکز رادیوتراپی تخصصی یاس

 • موجودی: 550,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 30,000,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
عید قربان مبارک

عید قربان مبارک

 • موجودی: 1,500,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
بازسازی و تجهیز مرکز شیمی درمانی انجمن یاس کرمان

بازسازی و تجهیز مرکز شیمی درمانی انجمن یاس کرمان

 • موجودی: 6,050,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 10,000,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
یلدای خود را یاسی رنگ کنیم...

یلدای خود را یاسی رنگ کنیم...

 • موجودی: 0 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
تامین 1000 سبد مهربانی

تامین 1000 سبد مهربانی

 • موجودی: 627,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
طرح سفره های مهربانی

طرح سفره های مهربانی

 • موجودی: 210,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
اهدا بسته های تحصیلی

اهدا بسته های تحصیلی

 • موجودی: 50,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 350,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

 • موجودی: 44,660,500 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح