طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

 • موجودی: 55,772,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 150,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

 • موجودی: 15,000,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 300,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمپین ما یاسی ها

کمپین ما یاسی ها

 • موجودی: 20,055,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 500,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
هزار سبد مهربانی

هزار سبد مهربانی

 • موجودی: 59,381,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 150,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

 • موجودی: 23,580,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

 • موجودی: 8,270,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح