طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

  • موجودی: 75,010,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 150,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
پرداخت فطریه

پرداخت فطریه

  • موجودی: 18,133,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

  • موجودی: 19,130,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

  • موجودی: 8,270,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح