طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

  • موجودی: 52,525,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 200,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
عید قربان مبارک

عید قربان مبارک

  • موجودی: 15,010,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

  • موجودی: 15,000,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 300,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

  • موجودی: 32,511,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

  • موجودی: 8,270,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح