طرح های یاس

کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

 • موجودی: 146,537,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 250,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
نذر شفا بیماران مبتلا به سرطان

نذر شفا بیماران مبتلا به سرطان

 • موجودی: 100,955,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 200,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
دهه کرامت گرامیباد

دهه کرامت گرامیباد

 • موجودی: 10,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

کمک به بخش کودکان مبتلا به سرطان

 • موجودی: 38,426,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 55,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

 • موجودی: 15,204,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 300,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح
کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

 • موجودی: 8,270,000 تومان
 • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0
نمایش و کمک به طرح