ساختمان های در حال احداث

مرکز بستری آنکولوژی و هماتولوژی یاس کرمان

انجمن یاس با ساخت مرکز آنکولوژی و هماتولوژی با کمک خیرین در مجموعه درمانی افضلی پور با ظرفیت 48 تخت، فضای مناسب و استاندارد را برای انجام بهتر و موثرتر مراحل درمانی بیماران مبتلا به سرطان فراهم آورده است.

مرکز مدرن و تخصصی پرتو درمانی ( رادیوتراپی ) انجمن یاس کرمان

با ساخت مرکز مدرن و تخصصی پرتو درمانی ( رادیوتراپی ) انجمن یاس کرمان، بیماران استان کرمان و استان های هم جوار می توانند از خدمات مطلوب و فراگیر آن بهرمند گردند. این مرکز در نزدیکی مجموعه درمانی افضلی پور با پیشرفت 40% در حال احداث است.