آرشیو رویداد ها

انجمن یاس معین دانشگاه علوم پزشکی در اِپیدمی کرونا

انجمن یاس معین دانشگاه علوم پزشکی در اِپیدمی کرونا

 • 00
 • کرمان، ایران

کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

نمایش رویداد
دهمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه مهر بازنشستگان

دهمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه مهر بازنشستگان

 • 10
 • خانه مهر بازنشستگان کرمان

دهمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه مهر بازنشستگان برگزار شد

نمایش رویداد
نهمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه فرهنگ چمران

نهمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه فرهنگ چمران

 • 10
 • خانه فرهنگ چمران کرمان

نهمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه فرهنگ چمران برگزار شد

نمایش رویداد
اردوی جوپار بانوان تحت پوشش انجمن یاس به مناسبت هفته جهانی سرطان

اردوی جوپار بانوان تحت پوشش انجمن یاس به مناسبت هفته جهانی سرطان

 • 8
 • جوپار، کرمان

اردوی جوپار 100 نفر از بانوان تحت پوشش انجمن یاس به مناسبت هفته جهانی سرطان

نمایش رویداد
کمپین هفته جهانی سرطان در استان کرمان

کمپین هفته جهانی سرطان در استان کرمان

 • 00
 • کرمان

کمپین هفته جهانی سرطان در استان کرمان جهت بالا بردن سطح اطلاع عموم مردم در جهت آموزش و پیشگیری از بیماری سرطان برگزار شد

نمایش رویداد
سمینار به مناسب پانزدهم بهمن روز جهانی سرطان

سمینار به مناسب پانزدهم بهمن روز جهانی سرطان

 • 10
 • فرهنگسرای جان جهان

سمینار اطلاع رسانی و پیشگیری در مورد بیماری سرطان و روش های تغذیه سالم به مناسب پانزدهم بهمن روز جهانی سرطان.

نمایش رویداد
هشتمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه فرهنگ نماز

هشتمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه فرهنگ نماز

 • 9:30
 • خانه فرهنگ نماز کرمان

هشتمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه فرهنگ نماز کرمان برگزار گردید

نمایش رویداد
بانک گردشکردی در آغاز دهمین سال تاسیس به یاد بیماران انجمن یاس کرمان بوده اند

بانک گردشکردی در آغاز دهمین سال تاسیس به یاد بیماران انجمن یاس کرمان بوده اند

 • 10
 • دفتر مرکزی انجمن یاس کرمان

سپاس فراوان از مدیران محترم بانک گردشگردی که در آغاز دهمین سال تاسیس به یاد بیماران انجمن یاس کرمان بوده اند.

نمایش رویداد
هفتمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه مهر بازنشستگان

هفتمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه مهر بازنشستگان

 • 10
 • خانه مهر بازنشستگان کرمان

هفتمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در خانه مهر بازنشستگان کرمان برگزار شد

نمایش رویداد
ششمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در فرهنگسرای کوثر

ششمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در فرهنگسرای کوثر

 • 16
 • فرهنگسرای کوثر

ششمین کارگاه طرح آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری سرطان در فرهنگسرای کوثر برگزار گردید

نمایش رویداد