آرشیو رویداد ها

بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندارکرمان از پروژه های رادیوتراپی و شیمی درمانی انجمن خیریه یاس کرمان

بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندارکرمان از پروژه های رادیوتراپی و شیمی درمانی انجمن خیریه یاس کرمان

 • 7:30 الی 9
 • رادیوتراپی و شیمی درمانی یاس

بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندارکرمان از پروژه های رادیوتراپی و شیمی درمانی انجمن خیریه یاس کرمان

نمایش رویداد
ارسال ١٢ هزار بطری آب معدنی به مناطق سیل زده جنوب کرمان توسط انجمن خیریه "یاس کرمان"

ارسال ١٢ هزار بطری آب معدنی به مناطق سیل زده جنوب کرمان توسط انجمن خیریه "یاس کرمان"

 • ۲۴ ساعته
 • انجمن خیریه یاس کرمان

ارسال ١٢ هزار بطری آب معدنی به مناطق سیل زده جنوب کرمان توسط انجمن خیریه "یاس کرمان"

نمایش رویداد
تقدیر از پرستاران بخش آنکولوژی و هماتولوژی انجمن یاس و آنکولوژی کودکان و عیادت از بیماران بستری در بخش توسط مدیر عامل انجمن خیریه "یاس کرمان"

تقدیر از پرستاران بخش آنکولوژی و هماتولوژی انجمن یاس و آنکولوژی کودکان و عیادت از بیماران بستری در بخش توسط مدیر عامل انجمن خیریه "یاس کرمان"

 • 9 الی 11
 • بخش آنکولوژی و هماتولوژی انجمن یاس و آنکولوژی کودکان

تقدیر از پرستاران بخش آنکولوژی و هماتولوژی انجمن یاس و آنکولوژی کودکان و عیادت از بیماران بستری در بخش توسط مدیر عامل انجمن خیریه "یاس کرمان"

نمایش رویداد
پیام مدیر عامل انجمن خیریه یاس کرمان به مناسبت روز جهانی داوطلب

پیام مدیر عامل انجمن خیریه یاس کرمان به مناسبت روز جهانی داوطلب

 • ۲۴ ساعته
 • انجمن خیریه یاس کرمان

پیام مدیر عامل انجمن خیریه یاس کرمان به مناسبت روز جهانی داوطلب

نمایش رویداد
افتتاح کلینیک و بخش جدید بستری آنکولوژی و هماتولوژی توسط انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان "یاس کرمان"

افتتاح کلینیک و بخش جدید بستری آنکولوژی و هماتولوژی توسط انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان "یاس کرمان"

 • 9 الی 11
 • کلینیک و بخش بستری آنکولوژی و هماتولوژی انجمن خیریه یاس کرمان

افتتاح کلینیک و بخش جدید بستری آنکولوژی و هماتولوژی توسط انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان "یاس کرمان"

نمایش رویداد
ارائه خدمات به ۹۲۱۰ نفر تخت در مهمانسرای انجمن خیریه یاس کرمان

ارائه خدمات به ۹۲۱۰ نفر تخت در مهمانسرای انجمن خیریه یاس کرمان

 • ۲۴ ساعته
 • مهمانسرای یاس

ارائه خدمات به ۹۲۱۰ نفر تخت در مهمانسرای انجمن خیریه یاس کرمان

نمایش رویداد
تقدیر از خانواده نیکوکار توسط انجمن خیریه "یاس کرمان"

تقدیر از خانواده نیکوکار توسط انجمن خیریه "یاس کرمان"

 • 13
 • انجمن خیریه یاس کرمان

تقدیر از خانواده نیکوکار جناب آقای حکمت توسط انجمن خیریه "یاس کرمان"

نمایش رویداد
انعقادتفاهم نامه همکاری انجمن خیریه "یاس کرمان" و انجمن " فانوس منهاج کارمانیا"

انعقادتفاهم نامه همکاری انجمن خیریه "یاس کرمان" و انجمن " فانوس منهاج کارمانیا"

 • 11 الی 13:30
 • انجمن خیریه یاس کرمان

انعقادتفاهم نامه همکاری انجمن خیریه "یاس کرمان" و انجمن " فانوس منهاج کارمانیا"

نمایش رویداد
اهدا ۲۰۰ بسته لوازم التحریر به فرزندان دانش آموز بیماران

اهدا ۲۰۰ بسته لوازم التحریر به فرزندان دانش آموز بیماران

 • ۸ الی ۱۴
 • انجمن خیریه یاس کرمان

اهدا ۲۰۰ بسته لوازم التحریر به فرزندان دانش آموز بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش انجمن خیریه یاس کرمان

نمایش رویداد
ارائه خدمات به ۸۰۰۴ نفر در مهمانسرای انجمن خیریه یاس کرمان در شش ماه نخست سالجاری

ارائه خدمات به ۸۰۰۴ نفر در مهمانسرای انجمن خیریه یاس کرمان در شش ماه نخست سالجاری

 • ۲۴ ساعته
 • مهمانسرای یاس

در شش ماه سالجاری به تعداد ۸۰۰۴ نفر تخت در مهمانسرای انجمن یاس خدمات ارائه گردید.

نمایش رویداد