برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده
 • موضوع:

  برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده

 • میزبان:

  انجمن یاس کرمان

 • مکان:

  باغ بهرامی

 • تاریخ شروع:

  1/4/31

 • تاریخ پایان:

  1/4/31

 • ساعت:

  9 الی 13

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

جلسه مجامع عمومی عادی سالانه و  فوق العاده انجمن خیریه "یاس کرمان" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه یاس کرمان، صبح روز  ۳۱ تیرماه جلسه مجامع عمومی عادی سالانه و فوق العاده انجمن خیریه "یاس کرمان" در باغ بهرامی به ریاست دکتر علی اکبر حق دوست و با حضور اکثریت اعضای ویژه و نظارت نماینده استانداری کرمان برگزار گردید.

در این مجمع گزارش های مالی سال ۱۴۰۰ قرائت و صورت های مالی سال مذکور به تصویب رسید.

همچنین با رای اکثریت اعضا ویژه سر کار خانم دکتر قطب زاده مجددا بعنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب گردید.


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس