انعکاس خبر افتتاح مرکز فوق تخصصی کم خونی کشور در کرمان در سایت ها و خبرگزاری ها

انعکاس خبر افتتاح مرکز فوق تخصصی کم خونی کشور در کرمان در سایت ها و خبرگزاری ها

انعکاس خبر افتتاح مرکز فوق تخصصی کم خونی کشور در کرمان در سایت ها و خبرگزاری ها
 • موضوع:

  انعکاس خبر افتتاح مرکز فوق تخصصی کم خونی کشور در کرمان در سایت ها و خبرگزاری ها

 • میزبان:

  انجمن یاس کرمان

 • مکان:

  انجمن یاس کرمان

 • تاریخ شروع:

  1/11/13

 • تاریخ پایان:

  1/11/13

 • ساعت:

  13 الی 15

 • اشتراک گذاری: