بازدید دکتر عارفیان رئیس ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از پروژه های یاس

بازدید دکتر عارفیان رئیس ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از پروژه های یاس

بازدید دکتر عارفیان رئیس ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از پروژه های یاس
 • موضوع:

  بازدید دکتر عارفیان رئیس ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از پروژه های یاس

 • میزبان:

  انجمن یاس

 • مکان:

  پروژه های یاس

 • تاریخ شروع:

  3/3/10

 • تاریخ پایان:

  3/3/10

 • ساعت:

  15 الی 18

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

بازدید رئیس ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از پروژه های یاس

دکتر عارفیان رئیس ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از پروژه های عمرانی انجمن خیریه "یاس کرمان" بازدید و از همه دست اندرکاران یاس برای احداث و تکمیل زیر ساخت و زنجیره تکمیل درمان بیماری سرطان تقدیر و تشکر کرد.


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس