قدردرانی انجمن ياس از زحمات عاشقانه كادر درمانی بيمارستان افضلی پور کرمان

قدردرانی انجمن ياس از زحمات عاشقانه كادر درمانی بيمارستان افضلی پور کرمان

قدردرانی انجمن ياس از زحمات عاشقانه كادر درمانی بيمارستان افضلی پور کرمان
 • موضوع:

  قدردرانی انجمن ياس از زحمات عاشقانه كادر درمانی بيمارستان افضلی پور کرمان

 • میزبان:

  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

 • مکان:

  بيمارستان افضلی پور کرمان

 • تاریخ شروع:

  99/2/18

 • تاریخ پایان:

  99/2/18

 • ساعت:

  13

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

قدردرانی مديرعامل و عضو هيئت مديره انجمن ياس از زحمات عاشقانه كادر درمانی بيمارستان افضلی پور کرمان.


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس