تهیه و تدارک مجدد 100 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19

تهیه و تدارک مجدد 100 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19

تهیه و تدارک مجدد 100 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19
 • موضوع:

  تهیه و تدارک مجدد 100 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19

 • میزبان:

  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

 • مکان:

  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 • تاریخ شروع:

  99/3/22

 • تاریخ پایان:

  99/3/22

 • ساعت:

  11

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

تهیه و تدارک مجدد 100 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19
شامل مواد غذایی، لوازم بهداشتی و تحویل به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس