اهدا بسته های کیک توسط خیرین و توزیع توسط انجمن یاس

اهدا بسته های کیک توسط خیرین و توزیع توسط انجمن یاس

اهدا بسته های کیک توسط خیرین و توزیع توسط انجمن یاس
 • موضوع:

  اهدا بسته های کیک توسط خیرین و توزیع توسط انجمن یاس

 • میزبان:

  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

 • مکان:

  بیمارستان های کرمان

 • تاریخ شروع:

  99/3/24

 • تاریخ پایان:

  99/3/24

 • ساعت:

  9

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

اهدا بسته های کیک توسط خیرین و توزیع توسط انجمن یاس 
جهت قدردانی از کادر درمان در بیمارستان های کرمان


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس