تهیه و تدارک مجدد 50 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19

تهیه و تدارک مجدد 50 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19

تهیه و تدارک مجدد 50 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19
 • موضوع:

  تهیه و تدارک مجدد 50 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19

 • میزبان:

  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

 • مکان:

  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 • تاریخ شروع:

  99/8/5

 • تاریخ پایان:

  99/8/5

 • ساعت:

  10

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

تهیه و تدارک مجدد 50 بسته مایحتاج خانواده های ویژه بیماران کوید 19
شامل مواد غذایی و تحویل به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس