تفاهم نامه مشترک فی مابین انجمن صنایع دستی استان کرمان و انجمن یاس

تفاهم نامه مشترک فی مابین انجمن صنایع دستی استان کرمان و انجمن یاس

تفاهم نامه مشترک فی مابین انجمن صنایع دستی استان کرمان و انجمن یاس
 • موضوع:

  تفاهم نامه مشترک فی مابین انجمن صنایع دستی استان کرمان و انجمن یاس

 • میزبان:

  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

 • مکان:

  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

 • تاریخ شروع:

  99/10/10

 • تاریخ پایان:

  99/10/10

 • ساعت:

  8

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

همکاری و مشارکت در فروش اینترنتی تولیدات صنایع دستی استان کرمان، برگزاری رویداد ها و انجام فعالیت ها و اقدامات اجرایی به منظور استفاده از ظرفیت و پتانسیل های انجمن صنایع دستی استان کرمان در جهت حمایت، پیشبرد و تامین اهداف اساسنامه ای انجمن خیریه یاس کرمان

خبرهای بیشتر در سایت "یاس گالری" دنبال کنید

www.yaasshop.ir


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس