برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده
 • موضوع:

  برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده

 • میزبان:

  انجمن خیریه یاس کرمان

 • مکان:

  باغ بهرامی

 • تاریخ شروع:

  0/3/7

 • تاریخ پایان:

  0/3/7

 • ساعت:

  9 الی 11

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

مجمع عمومی عادی و  فوق العاده انجمن خیریه یاس کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه یاس کرمان، صبح روز  ۷ خرداد ماه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن خیریه "یاس کرمان" با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و در محیط باز باغ بهرامی به ریاست دکتر علی اکبر حق دوست و با حضور اکثریت اعضای ویژه و نظارت نماینده استانداری کرمان برگزار گردید.

در این مجمع گزارش های مالی سال ۱۳۹۹ قرائت و صورت های مالی سال مذکور به تصویب رسید.

همچنین با رای اکثریت اعضا مجمع سر کار خانم دکتر قطب زاده مجددا بعنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب گردید.


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس