عیادت نوروزی هیئت مدیره از بیماران بستری در بخش بیمارستان افضلی پور

عیادت نوروزی هیئت مدیره از بیماران بستری در بخش بیمارستان افضلی پور

عیادت نوروزی هیئت مدیره از بیماران بستری در بخش بیمارستان افضلی پور
 • موضوع:

  عیادت نوروزی هیئت مدیره از بیماران بستری در بخش بیمارستان افضلی پور

 • میزبان:

  بیمارستان افضلی پور

 • مکان:

  بیمارستان افضلی پور

 • تاریخ شروع:

  0/12/29

 • تاریخ پایان:

  0/12/29

 • ساعت:

  8 الی 13

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

مهرباني را اگر قسمت كنيم❤️

من یقین دارم به ما هم می رسد ❤️

آدمی گر ایستد بر بام عشق ❤️

دست هایش تا خدا هم می رسد ❤️

در آغاز سال ١۴٠١ و قرن ١۵ هجری شمسی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان از بیماران بستری در بخش آنکولوژی کودکان و بخش آنکولوژی و هماتولوژی یاس واقع در  بیمارستان افضلی پور کرمان ضمن عیادت سال جدید را تبریک گفتند.






گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس





گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس