غرفه انجمن یاس در کنگره سرطان های شایع در جراحی

غرفه انجمن یاس در کنگره سرطان های شایع در جراحی

غرفه انجمن یاس در کنگره سرطان های شایع در جراحی
 • موضوع:

  غرفه انجمن یاس در کنگره سرطان های شایع در جراحی

 • میزبان:

  دانشگاه علوم پزشکی

 • مکان:

  دانشگاه علوم پزشکی

 • تاریخ شروع:

  98/7/18

 • تاریخ پایان:

  98/7/19

 • ساعت:

  8 الی 15

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

غرفه انجمن یاس در کنگره سرطان های شایع در جراحی و حضور دکتر عبدالرحیم حزینی در دفتر مرکزی

دکتر عبدالرحیم حزینی هماتولوژیست، آنکولوژیست و مسئول بخش آنکولوژی طب تسکینی بیمارستان فیروزگر تهران می باشند. همچنین در این کنگره به عنوان سخنران در کرمان حضور داشتند.

"این گزارش به دلایل فنی با تخیر ارائه گردیده است"


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس