برگزاری جلسات طرح جامع اطلاع رسانی و پیشگیری از سرطانهای رایج

برگزاری جلسات طرح جامع اطلاع رسانی و پیشگیری از سرطانهای رایج

برگزاری جلسات طرح جامع اطلاع رسانی و پیشگیری از سرطانهای رایج
 • موضوع:

  برگزاری جلسات طرح جامع اطلاع رسانی و پیشگیری از سرطانهای رایج

 • میزبان:

  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان، استانداری کرمان، دانشگاه علوم پزشکی

 • مکان:

  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

 • تاریخ شروع:

  98/7/29

 • تاریخ پایان:

  98/7/29

 • ساعت:

  10

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

طرح و بررسی برنامه استانی جامع برای اطلاع رسانی و پیشگیری از سرطانهای رایج با مشارکت انجمن یاس کرمان، استانداری کرمان و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس