تفاهم نامه احداث مرکز جامع درمانی تحقیقاتی سرطان کرمان

تفاهم نامه احداث مرکز جامع درمانی تحقیقاتی سرطان کرمان

تفاهم نامه احداث مرکز جامع درمانی تحقیقاتی سرطان کرمان
 • موضوع:

  تفاهم نامه احداث مرکز جامع درمانی تحقیقاتی سرطان کرمان

 • میزبان:

  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان، دانشگاه علوم پزشکی

 • مکان:

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 • تاریخ شروع:

  98/8/2

 • تاریخ پایان:

  98/8/2

 • ساعت:

  8

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

جلسه ای در خصوص احداث مرکز جامع درمانی تحقیقاتی سرطان کرمان در بستر بیمارستان افضلی پور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و و مراتب اقدامات به امضا تایید رییس دانشگاه علوم پزشکی، مدیرعامل انجمن یاس کرمان، متولی منصوص حاج محمدتقی اعمی، اعضا هیأت مدیره انجمن یاس کرمان، وکیل متولی موقوفه، مدیر امور حقوقی دانشگاه و شاهدان رسید. بعد از بهره برداری این پروژه بیماران مبتلا به سرطان به خدمات درمانی بسیار والاتری دست خواهند یافت.


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس