کمپینگ دهکده سلامت با حضور انجمن های سلامت استان کرمان

کمپینگ دهکده سلامت با حضور انجمن های سلامت استان کرمان

کمپینگ دهکده سلامت با حضور انجمن های سلامت استان کرمان
 • موضوع:

  کمپینگ دهکده سلامت با حضور انجمن های سلامت استان کرمان

 • میزبان:

  انجمن عرفان سلامت و خیریه های سلامت استان

 • مکان:

  بوستان مادر

 • تاریخ شروع:

  98/9/6

 • تاریخ پایان:

  98/9/8

 • ساعت:

  10 الی 18

 • اشتراک گذاری:

توضیحات رویداد

این کمپینگ به همت انجمن عرفان سلامت در راستای اهداف خود در زمینه آموزش ، پیشگیری و کنترل بیماری و با همکاری انجمن های سلامت به نام "دهکده سلامت" در دو روز برگزار گردید.

•بیان ضرورت آگاهی و گفتگو در خصوص ریسک فاکتورها، علائم و نشانه ها؛ آزمون ها و تست های متنوع و همچنین روش های پیشگیری و کنترل و یکپارچه بودن سبک زندگی و سلامتی با بیماری.
•در این راستا از مراجعین خود خواستیم که بر اساس ریسک های محتمل و سبک زندگی امتیاز خود را لحاظ و برای خود هدف تعیین نمایند.


گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس

گالری تصاویر رویداد های انجمن یاس