اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان

اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان


همراه با یاس

برای پیشگیری و درمان سرطان

 

اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان 

 

شما با این مجموعه کاتالوگ بسیار خوب که به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر پیشگیری منتشر شده اند، میتوانید از بیماری سرطان بصورت بسیار زیاد پیشگیری کنید...

 

شماره یک این مجموعه کاتالوگ آموزشی پیشگیری

  • موضوع:

    اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان

  • تاریخ ثبت:

    97/11/10

  • دسته بندی:

    کاتالوگ آموزشی

  • اشتراک گذاری:

دانلود کاتالوگ