پیشگیری از سرطان با تغذیه درست

پیشگیری از سرطان با تغذیه درست


نقش تغذیه سالم در پیشگیری و حتی درمان سرطان تایید شده است. شیوه زندگی و عادتهای تغذیه سهم مهمی در بروز سرطان دارد به طوری که درصد زیادی از موارد سرطان با تغذیه نامناسب ارتباط دارد. تغذیه از چندین جهت با سرطان ارتباط دارد...
 

  • موضوع:

    پیشگیری از سرطان با تغذیه درست

  • تاریخ ثبت:

    98/2/5

  • دسته بندی:

    کاتالوگ آموزشی

  • اشتراک گذاری:

دانلود کاتالوگ