سرطان و باورهای نادرست

سرطان و باورهای نادرست

سرطان و باورهای نادرست
  • اشتراک گذاری:

توضیحات تصویر

هر اندازه که موضوعی در نزد مردم ناشناخته باشد، تلقی جادویی و رمزآلود بودن آن بیشتر خواهد شد. سرطان یکی از این موضوعات است. باور های نادرست تنها یک تلقی نادرست نیستند که در ذهن انسان ها بمانند بلکه بر جهت گیری آنها در زندگی اثر میگذارند. در موضوع سلامت این جهت گیری های نادرست از آن جهت مهم میشوند که بر مهم ترین موضوع زندگی یعنی بودن یا نبودن تاثیرگزارند. بنابراین لزوم تغییر این باورهای نادرست اساسی تر از هر باور نادرست دیگری است. 

سرطان، سالها بعنوان عامل اجتناب ناپذیر مرگ تلقی میشده بنابراین چندان عجیب نیست که باورهای نادرست درباره آن زیاد باشد.

با اشتراک این مطالب به بالابردن سطح آگاهی جامعه، کمک کنیم...