فیلم های آموزشی

تاریخچه سرطان

با یاس، یأس را به فراموشی بسپارید و سرطان را به میدان مبازره دعوت نماییم
.
تولید شده توسط واحد آموزش و روابط عمومی انجمن یاس کرمان
.
yaascharity
YaasCharityCancerPrevention

  • موضوع:

    تاریخچه سرطان

  • تاریخ ثبت:

    97/8/26

  • دسته بندی:

    ویدیو آموزشی

  • اشتراک گذاری: