در حال بارگذاری ...
غیرفعال کردن بارگذاریثبت کاربران سامانه داوطلبان

لطفا فیلد های الزامی را با دقت تکمیل نمایید.نام کامل (الزامی)
شماره موبایل (الزامی)
پست الکترونیک (الزامی)
تاریخ تولد (الزامی)

کد ملی (الزامی)

شماره شناسنامه (الزامی)

محل صدور شناسنامه (الزامی)

وضعیت تاهل (الزامی)

تابعیت (الزامی)

مدرک و رشته تحصیلی (الزامی)

دانشگاه محل تحصیل (الزامی)

نام پدر (الزامی)

شغل فعلی (الزامی)

شغل پدر (الزامی)

شغل مادر (الزامی)

تلفن منزل (الزامی)

تلفن محل کار (الزامی)

کد داوطلبی (الزامی)

محل سکونت (الزامی)

محل کار (الزامی)

سوابق کاری (الزامی)


تصویر کاربر
انتخاب فایل
انتخاب نشده


تصویر کارت ملی
انتخاب فایل
انتخاب نشده


تصویر شناسنامه
انتخاب فایل
انتخاب نشده


لطفا سوالات زیر را با دقت تکمیل نمایید.
فعالیت های پزشکی و تخصصی - گرافیک اجرای تبلیغات و انتشارات - برگذاری مراسم مردمی مانند کنسرت و بازارچه - امور اداری و دفتری - امور مالی - طراحی فضا و معماری - روابط عمومی - کار در بیمارستان و با بیماران ، مددکاری در گروه مهرآوران - رانندگی و پیک - تدارکات

همفکری - وقت شناسی - دلرحم - مسئولیت پذیری - خوشرویی - عملگرایی - قابل اعتماد بودن - نوآوری - ظاهر آراسته - صداقت - همدردی