اهدا بسته های تحصیلی

اهدا بسته های تحصیلی

  • موجودی: 50,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 350,000 تومان
0

تامین 500 بسته تحصیلی برای كودكان خانوادهای مبتلا به سرطان

انجمن خيريه ياس در نظر دارد برای پانصد نفر از كودكان خانوادهای مبتلا به سرطان بسته تحصيلي فراهم نمايد، اين بسته شامل هزينه ،کیف، كتاب و نوشت افزار مي باشد. ميانگن هزينه برآورد شده توسط انجمن یاس مبلغی معادل پانصد هزار تومان ميباشد.