کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

  • موجودی: 15,204,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 300,000,000 تومان
0

انجمن یاس کرمان معین دانشگاه علوم پزشکی در اِپیدمی کرونا

انجمن یاس کرمان معین دانشگاه علوم پزشکی در اِپیدمی کرونا

حساب ویژه کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کادر درمانی بیمارستان

شماره کارت بانک اقتصاد نوین:

6274-1219-4006-3282

شماره حساب بانک اقتصاد نوین:

2702-850-6556556-1