کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

  • موجودی: 159,678,003 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 250,000,000 تومان
0

کمک هزینه دارو و درمان ماهیانه به بیماران مبتلا به سرطان انجمن یاس کرمان

مبلغ کمک هزینه دارو و درمان ماهیانه به بیماران مبتلا به سرطان انجمن یاس کرمان که توسط خیرین و شما مردم گرانقدر تامین خواهد شد.