کمک به درمان و امور بیماران

کمک به درمان و امور بیماران

  • موجودی: 55,772,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 150,000,000 تومان
0

مبلغ کمک ماهیانه به بیماران مبتلا به سرطان انجمن یاس کرمان

مبلغ کمک ماهیانه به بیماران مبتلا به سرطان انجمن یاس کرمان که توسط خیرین و شما مردم گرانقدر تامین خواهد شد.