کمک به امور رفاهی

کمک به امور رفاهی

  • موجودی: 8,270,000 تومان
  • مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0

برگزاری اردو ها سیاحتی و زیارتی، کلاس های آموزشی و ....

در کارگروه رفاهی انجمن جهت بهبود سطح آموزشی بیماران کلاس هایی برگزار میگردد و جهت بهبود بیماریشان اردو های سیاحتی و زیارتی برگزار میشود.