آرشیو کاتالوگ های آموزشی

پیشگیری از سرطان با تغذیه درست

  • کاتالوگ آموزشی

نقش تغذیه سالم در پیشگیری و حتی درمان سرطان تایید شده است. شیوه زندگی و عادتهای تغذیه سهم مهمی در بروز سرطان دارد به طوری که درصد زیادی از موارد سرطان با تغ

نمایش کاتالوگ آموزشی

سرطان و باورهای نادرست

  • کاتالوگ آموزشی

هر اندازه که موضوعی در نزد مردم ناشناخته باشد، تلقی جادویی و رمزآلود بودن آن
بیشتر خواهد شد. سرطان یکی از این موضوعات است. باورهای نادرست تنها یک
تلقی نادرست نیستند که در ذهن انسان ها بمانند بلکه

نمایش کاتالوگ آموزشی

اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان

  • کاتالوگ آموزشی

همراه با یاس

برای پیشگیری و درمان سرطان

 

اصول ده گانه در پیشگیری از

نمایش کاتالوگ آموزشی